Menu
6,6
Vragen? Whatsapp ons
maandag om 9:00 weer te bereiken

We krijgen ze regelmatig: vragen over vogelnestjes bij zonnepanelen. Zijn de nestjes schadelijk? Werken de zonnepanelen nog wel naar behoren? In deze blog vertellen we je hoe het zit.

Misschien vind je het erg vervelend: al die vogels die af en aan vliegen en onder je gehuurde zonnepanelen duiken om hun kroost eten te geven. Het kan inderdaad behoorlijk wat overlast geven, maar het goede nieuws is dat tot dusverre we niet bekend zijn met schade aan zonnepanelen door vogelnestjes. Daarnaast zijn er maar weinig vogels die onder de zonnepanelen kruipen: veel vogels vinden het veel te warm onder de zonnepanelen.

Kan HalloStroom de vogelnestjes verwijderen?

HalloStroom mag een vogelnest onder een zonnepaneel niet weghalen, omdat dat (vaak) strafbaar is: veel vogels zijn beschermd in Nederland en mogen (zeker tijdens het broedseizoen) niet gestoord worden. Soms is het toegestaan om nestjes na het broedseizoen te verwijderen, maar vaak is de overlast dan al weg. Het (lege) vogelnest laten zitten kan in principe geen kwaad voor je zonnepanelen, vaak waaien de lege takjes er vanzelf onderuit.

Vogel zonnepanelen

Vogelnestjes: verwijderen of laten zitten?

Kan ik iets tegen de vogelnestjes doen?

In principe niet. Er bestaan zogenaamde ‘bird blockers’, maar de effectiviteit daarvan is niet bewezen. Daarnaast maken 'slimme' vogels de bird blockers snel kapot en dat kan dan weer wél schadelijk zijn voor je zonnepanelen.

Plaats je toch bird blockers? Dan willen wij je erop wijzen dat de panelen kunnen beschadigen en dat je zo het risico loopt dat de garantie op de zonnepanelen vervalt. Eventuele kosten voor reparatie aan je zonnepanelen of je zonnestroomsysteem zijn dan voor eigen rekening.

Nog laatste tips?

We begrijpen dat het vervelend is om vogelnestjes onder je zonnepanelen te hebben. Toch is het ‘t best om te proberen je er niet teveel aan te storen. Kijk af en toe omhoog, wellicht zie je de jonkies wel uitvliegen.

Nog geen zonnepanelen? Check of je dak geschikt is.