Menu
8,5

Waarom nog btw op gehuurde zonnepanelen

Maak zonnepanelen voor alle huiseigenaren toegankelijk

Zorg voor een gelijk belastingspeelveld tussen de koop en huur van zonnepanelen om de energiearmoede aan te pakken, betoogt Leslie Hogeveen van Hallostroom.

Nu de energiekosten de pan uitrijzen komt de regering halsoverkop met een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Een noodmaatregel die huishoudens op korte termijn wat lucht geeft. Maar juist nu zijn structurele oplossingen nodig om zowel mensen te laten besparen als in te zetten op duurzame energie. Dat kan vrij simpel: schaf de btw op de huur van zonnepanelen af. Net als bij de aankoop ervan. Vanaf januari 2023 geldt immers een nul procent btw-tarief voor huiseigenaren die zich eigen zonnepanelen kunnen veroorloven.

Zorg voor een gelijk belastingspeelveld tussen koop en huur. Zo maak je zonnepanelen voor iedereen toegankelijk en dat is hard nodig in de energietransitie. Aan zonnepanelen kleeft het beeld dat het duur is om deze te kopen en te installeren. Voor veel mensen is het geen optie. Zeker huishoudens met een kleiner budget zullen hiertoe niet snel overgaan.

Het is natuurlijk fantastisch dat mensen met een grotere portemonnee in staat zijn zonnepanelen te kopen, maar het belastingvoordeel is met name voor hen met een bescheidener inkomen interessant. Vergelijk het met de subsidie voor elektrische auto’s. Het grootste gedeelte van de subsidie komt terecht bij mensen die een Tesla kopen en niet bij de mensen die juist de extra steun nodig hebben.

Het Europese streven is dat in 2030 45% van de energie uit duurzame bronnen moet komen. Daarin spelen zonnepanelen een belangrijke rol. Het gebruik van zonne-energie zit al jaren in de lift, maar grotere prikkels zijn nodig om dit te versnellen. Volgens het CBS was in 2021 de bijdrage van zonne-energie aan het totaal gebruikte energie 2.1%. De toename zit ‘m met name in het gebruik van zonnepanelen. Kortom, de wil is er. Pak dat momentum.

Tienduizenden mensen maken al gebruik van gehuurde zonnepanelen. Zij besparen maandelijks gemiddeld 58 euro op hun energierekening bij het prijsplafond van de overheid met een energieprijs van 40 cent per kWh. Zonder btw loopt deze besparing op tot 72 euro per maand.

Op basis van het bestaande klantenprofiel is het potentieel zo’n zevenhonderdduizend klanten die hiervan zouden kunnen profiteren. Naast een financiële prikkel betekent het gebruik van meer zonne-energie een extra impuls aan de energietransitie. Alleen dan zet het kabinet pas echt structurele stappen in de strijd tegen de energiearmoede in een duurzamere wereld.