Menu
8,5

Het aantal zonnepanelen in Nederland groeit. En dat is niet voor niets. De combinatie van duurzame energie en een lagere energierekening is simpelweg in ieders voordeel. Toch hoor je zo nu en dan dat er ook nadelen aan zonnepanelen kleven. Elk voordeel heb z’n nadeel, zullen we maar zeggen. Maar wat is onzin en wat is waar? Fact checking 3.0, je zou er gestoord van worden.

Een ding is duidelijk: zonnepanelen of PV-systemen kunnen, wanneer je ze niet goed installeert, storingen veroorzaken. Je merkt dit dan bijvoorbeeld thuis in je WiFi-signaal of de ontvangst van je tv. Je kunt dit trouwens prima voorkomen door je, net als onze eigen installateurs, te houden aan de volgende tips:

  • Gebruik alleen PV-apparatuur met een CE-markering.
  • Werk met professionele installateurs of houd je aan de installatievoorschriften.
  • Voorkom “lussen” in de bekabeling.
  • Laat de kabels zo lang mogelijk dicht bij elkaar parallel lopen.
  • Neem extra maatregelen wanneer noodzakelijk.


Communicatie hulpdiensten en zonnepanelen

We lezen ook in de media dat gebrekkige zonnepaneelinstallaties "ernstige storingen" binnen het communicatienetwerk C2000 van de politie, brandweer en ambulance kunnen veroorzaken. In dit geval gaat het om grote commerciële installaties die op minder dan 100 meter van een C2000 zendmast geplaatst zijn. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is bezig met een onderzoek.

Onze leveranciers staan al een aantal jaar in nauw contact met het Agentschap om medewerking te verlenen aan de diverse onderzoeken die worden uitgevoerd. Zaken die nu in het nieuws komen, krijgen logischerwijs aandacht, maar er is al lange tijd veel focus op dit onderwerp. Er wordt door de verschillende marktpartijen pro-actief gewerkt aan oplossingen. Huiseigenaren hoeven dus niet te vrezen voor vervelende situaties.

Mocht je toch vragen hebben of storingen ervaren, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag bij het vinden van de oorzaak en de oplossing.